03

Återvinn och återanvänd vatten och andra råvaror

När cirkulär ekonomi är säkrare och lönsammare

Att vara självförsörjande ger oberoende och kontroll. Ett optimalt utgångläge i en föränderlig och konkurrensutsatt värld.


Industrin kan utföra stordåd för att värna den blå planeten. Industrin har resurserna att göra det och industrin har också allt att tjäna på det. Vatten är en resurs liksom andra råvaror. De är alla ändliga och en del av de planetära begränsningarna. 

Proaktiva företag som går före lagstiftare, effektiviserar innan det blir brist och hushållar innan det blir krav – det är företag som ökar sin kontroll avsevärt. Det är de företagen som styr sitt eget öde.

Under mer än tre decennier har Vilokan renat vatten och återvunnit råvaror för industrins räkning. 

En genomgående erfarenhet är att företag som tar initiativ till sitt eget oberoende automatiskt får ett större handlingsutrymme, fler alternativ och ställs nästan alltid inför nya oanade möjligheter. Alternativ som aldrig skulle ha materialiserat sig om verksamheten bara rullat på som vanligt.

Detta fenomen får enorm utväxling om det betraktas på global nivå. Enligt CDP Global Water Report 2023 rapporterar stora multinationella företag som H&M, Proctor & Gamble och Microsoft att deras aktiva vattenrelaterade arbete har uppenbarat möjligheter som är värda ca 250 miljoner dollar per företag. Möjligheter som inbegriper allt från effektiviseringar och besparingar till ökade intäkter.