Låt oss verka för en enhetlig och tydlig vattenmärkning


Idag går det att mäta och kommunicera en produkts påverkan på klimatet i koldioxid och när det gäller elektronik finns märkningar som redovisar energieffektivitet. Men för vattenanvändning saknas både konsekvent mätning och märkning av produkter. Dessutom kan hållbarhetsklassificering av vattenanvändning vara mer komplicerad, där det i processer som förorenar vatten är avgörande om vattnet renas och återanvänds eller görs av med. 

Helhetsbilden av vattenanvändningen får en inverkan på hur hållbart företagets vattenbruk är men för kunder och konsumenter är det svårt att få en övergripande förståelse för detta. Transparens och tydlig märkning kan därför, i kombination med sunt vattenbruk, generera både konkurrensfördelar och legitimitet samt möjliggöra medvetna val för konsumenter.

På Vilokan ser vi stora vinster i att det utvecklas gemensamma universella märkningar som tydliggör produkters totala vattenpåverkan.

På så vis kan val om att rena och återanvända vatten minska påverkan och ge en bättre märkning. Oberoende kontrollföretag skulle kunna säkerställa validitet och legitimitet.

Genom breda samarbeten skulle riktlinjer etableras kring vilka processer som får kommuniceras som hållbara. Genom att skapa avtal kring vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att få marknadsföra sin vattenanvändning som cirkulär, blir det enkelt för varje företag att utvärdera och planera förbättringar.

En vattenmärkning skulle vara ett stort steg framåt för att värna världen vatten.


Vi vill påverka beslutsfattare att verka för en enhetlig och tydlig vattenmärkning. Ju fler av oss inom industrin som är engagerade, desto större blir kraften. Bli en del av vår referensgrupp som vi presenterar som möjliga bollplank och remissinstans för lämplig myndighet.

Här kan du se ett urval av de som redan är med. Är du intresserad? Fyll i dina uppgifter nu.