05

Bygg nya nätverk av industriell symbios

Företag blir en del av varandras kretslopp.

Vi står mitt i gryningen av helt nya kretslopp.


I takt med att allt fler renar sitt vatten och återvinner råvaror från sina produktionsflöden blir det uppenbart att många företag har mycket att vinna på att bli en del av varandras kretslopp. Genom att bilda gränsöverskridande nätverk för att möjliggöra mer cirkulär användning kan synergieffekter skapas. 

När starka krafter gör gemensam sak så sporrar det ofta innovation och inspirerar till mänskligheten stoltaste stunder. Som nu senast under coronapandemin där ett vaccin kunde utvecklas på rekordsnabb tid och enorma mängder liv räddas tack vare företag som inte väntade på att bli tillsagda utan agerade proaktivt. 

Fabriker kombinerade genialitet och välvilja i en blixtsnabb omställning för att producera material som minskar smittspridning.

Leverantörer växlade om och utvecklade nya system för att säkerställa att även de i störst fara hade tillgång till livsnödvändiga råvaror. 

Allt detta möjliggjordes av att vitt skilda aktörer från olika nivåer av samhället samverkade på nya och innovativa sätt. På samma sätt kan alla vi som är engagerade i vattenfrågan söka varandras samarbete. Företag kan kontakta varandra, påverka kommuner och beslutsfattare att underlätta matchning.

Även miljöteknikföretag som Vilokan har en nyckelroll att spela som budbärare, sambandscentraler och inspiratörer. Industriell symbios kommer att leda till långt mycket mer fantastiska resultat än vi kan ana idag. Goda krafter multipliceras genom gemenskap. 

Läs mer om möjligheterna med industriell symbios