04

Det finns inget avfall, bara värdefulla tillgångar

Ta hand om vattnet och hitta industriellt guld.

Vattnet är nyckeln till en industriell skattjakt.


Alla delar av industrin som hanterar strömmar av vätskor ställs inför både kostnadsmässiga och miljömässiga utmaningar. Men det finns också ett helt annat sätt att se på saken. Att tänka som en guldvaskare som står mitt i en ström. 

Ständigt stigande priser på nya råvaror och begränsade globala resurser gör återvinning till en strategisk finansiell resurs. Vilokan hjälper kunder i många olika branscher att i samband med vattenreningen även identifiera, utvinna och återanvända återvunnet material eller bearbeta dem till nya produkter.

Genom att betrakta företagets flöden som potentiella tillgångar kan oanade möjligheter öppna sig.

Dels för kostnadsbesparingar när det gäller avfall och destruktion men framför allt tillgångar i återanvändning eller intäkt vid vidareförsäljning i en industriell symbios med andra företag. Ytterligare ett alternativ är återvunnen råvara får nytt liv i produkter för den öppna marknaden. Vilokan agerar inom alla av dessa områden.

Ett initiativ för insikt om, uppskattning av och respekt för naturens resurser. En motståndsrörelse mot inaktivitet, senfärdighet och kortsiktighet.

” Inom en snar framtid tror jag att priset på återvunna produkter kan bli högre än på nyproducerade kemikalier. ”

Lars Rosell, Vilokan


Läs mer om återvinningens roll när det gäller vattensäkerhet