Vilokans industri-initiativ för att värna världens vatten.


Vi har tagit fram ett initiativ för insikt om, uppskattning av, och respekt för naturens resurser – en motståndsrörelse mot inaktivitet, senfärdighet och kortsiktighet.

Med utgångspunkt i fakta och forskning kan vi möjliggöra förändring, inspirera till framsteg och visa på finansiella framgångar. Att värna världens vatten är en hållbarhetsfråga. Hållbarhet är framtiden och framtiden tillhör hållbara företag.

Vatten är en planetär begränsning och vattnets berättelse är ännu inte färdigskriven. Och vi är många som ser en ljus framtid. En framtid full av respekt och uppskattning för vår blå planet. En framtid där samarbete och insikt om en gemensam värld är värdefulla tillgångar. En värld där kunder, konsumenter och medarbetare kräver, efterfrågar och längtar efter aktörer som inte gör så lite som möjligt utan så vill bidra så mycket som möjligt.

Ett initiativ för insikt om, uppskattning av och respekt för naturens resurser. En motståndsrörelse mot inaktivitet, senfärdighet och kortsiktighet.

Våra sju mål

1

Ingen mer tanklös förbrukning av vatten

Industrin betalar för lite för vatten – än så länge

Runt om i världen ställs allt fler företag inför dramatiska faktum när lokalsamhällena inte kan eller vill tillgodose industrin med färskvatten. Gruvsatsningar i Chile ställs in, läskfabriker i Indien stänger ned, sportbilstillverkning i Tyskland avstannar... exemplen blir allt fler och spänner över många olika branscher i princip alla delar av världen.

2

Inga fler utsläpp

Slutna system och avloppsfria anläggningar.

Det bästa sättet att skydda världens vatten från utsläpp är att inte släppa ut något alls. Ur ett internationellt perspektiv har Sverige länge varit en föregångare inom vattenrening och miljöteknik. I Sverige har inflytelserika företag som Volvo tagit viktiga ledarroller och visat på möjligheter med nya tänkesätt.

3

Återvinn och återanvänd vatten och andra råvaror

När cirkulär ekonomi är säkrare och lönsammare

Industrin kan utföra stordåd för att värna den blå planeten. Industrin har resurserna att göra det och industrin har också allt att tjäna på det. Vatten är en resurs liksom andra råvaror. De är alla ändliga och en del av de planetära begränsningarna. 

4

Det finns inget avfall, bara värdefulla tillgångar

Ta hand om vattnet och hitta industriellt guld.

Alla delar av industrin som hanterar strömmar av vätskor ställs inför både kostnadsmässiga och miljömässiga utmaningar. Men det finns också ett helt annat sätt att se på saken. Att tänka som en guldvaskare som står mitt i en ström. 

5

Bygg nya nätverk av industriell symbios

Företag blir en del av varandras kretslopp.

I takt med att allt fler renar sitt vatten och återvinner råvaror från sina produktionsflöden blir det uppenbart att många företag har mycket att vinna på att bli en del av varandras kretslopp. Genom att bilda gränsöverskridande nätverk för att möjliggöra mer cirkulär användning kan synergieffekter skapas. 

6

Världen behöver en tydlig vattenmärkning

Jämför med klimat-mätning co2

Idag går det att mäta och kommunicera en produkts påverkan på klimatet i koldioxid och när det gäller elektronik finns märkningar som redovisar energieffektivitet. Men för vattenanvändning saknas både konsekvent mätning och märkning av produkter. Dessutom kan hållbarhetsklassificering av vattenanvändning vara mer komplicerad, där det i processer som förorenar vatten är avgörande om vattnet renas och återanvänds eller görs av med. 

7

Ge yrkeslivet ett högre syfte – engagera dig!

Industrin betalar för lite för vatten – än så länge

Mänskligheten missade chans efter chans att hejda klimatförändringarna. När det gäller världens vatten är det inte för sent. Men det är bråttom...

Ett initiativ för insikt om, uppskattning av och respekt för naturens resurser. En motståndsrörelse mot inaktivitet, senfärdighet och kortsiktighet.


Även om jordens yta till 70% består av vatten så är endast 2,5% brukbart färskvatten. Dessutom är det mesta av detta infruset i glaciärer eller ligger så djupt under marken att det är svårt att komma åt. Det innebär att mindre än 1% av jordens vatten är färskvatten som kan användas av människor, djur och växter. Ovärderliga droppar som är avgörande för allt och alla innanför biosfären. En planetär begränsning som måste respekteras.

Världens industrier är en av de allra största förbrukarna av vatten och därmed också den kraft som kan göra störst skillnad för framtiden. Genom rening, återanvändning, återvinning, och slutna system kan företag ur olika branscher gemensamt förändra vårt synsätt på denna livgivande gåva som tillhör hela mänskligheten.

I dagsläget lever 733 miljoner människor på platser där vattenstressen är kritisk och för över 3 miljarder människor är vattenkvaliteten osäker. Befolkningen på planeten ökar, andelen tillgängligt färskvatten per person har sjunkit med en femtedel senaste två decennierna.

Europa har nyss haft sin värsta torka på 500 år, på USA:s västkust är bristen på vatten akut och i Indien är skalan på utmaningarna monumental. Effekterna som vattenbrist för med sig på samhällen påverkar naturligtvis också alla människor som är involverade i industrin. Men även industrin själv står inför viktiga vägval för att undvika att drabbas av driftstopp, ojämn kvalitet eller etiska dilemman som kan beröra både medarbetare, kunder och lokalsamhället.