01

Ingen mer tanklös förbrukning av vatten

Industrin betalar för lite för vatten – än så länge


Runt om i världen ställs allt fler företag inför dramatiska faktum när lokalsamhällena inte kan eller vill tillgodose industrin med färskvatten. Gruvsatsningar i Chile ställs in, läskfabriker i Indien stänger ned, sportbilstillverkning i Tyskland avstannar… exemplen blir allt fler och spänner över många olika branscher i princip alla delar av världen.

Det ligger i allas intresse att ta mer och bättre hjälp av miljöteknik, rening och återvinning. Industrin är ett hot mot den blå planetens färskvatten. Men det blir också allt mer uppenbart att begränsningarna av färskvatten också är ett hot mot industrin.

”Ur ett industriellt perspektiv är vatten helt fel prissatt. Inga andra råvaror är så billiga. Men eftersom vatten är livsnödvändigt för människor kan det inte kosta hur mycket som helst. Det är en obalans som har fördröjt nödvändiga reformer och förändringar.”

Johan Brandberg, VD Vilokan Group


Färskvatten är på tok för billigt för planetens bästa. Marknadens prissättning är alldeles för låg i relation till den påverkan på miljön som uttag av färskvatten ger upphov till. Det är ett välkänt faktum inom industrin och något som inte är hållbart i längden. Därför sätter framsynta företag ett eget internt, högre pris på vatten för att göra sina ekonomiska kalkyler mer hållbara. För det är ju bara en tidsfråga innan något som är felaktigt prissatt blir korrigerat. 

Enligt CDPs rapport från 2023 står det klart att de företag som tillämpar ett mer realistiskt pris på vatten gör 6 gånger större effektiviseringsbesparing än andra. Besparingar som rör sig om miljarder dollar. Genom att själva skapa ett scenario som är oundvikligt framtidssäkrar företagen sin verksamhet. Vattenrelaterade risker är något som världens stora investerare tar i beaktande sedan många år. Hur ser organisationen som du verkar i på vattenpriset? Ligger ni före eller efter?

Läs mer om hoppfulla tecken på ett begränsat uttag av färskvatten i framtiden:


1995 skapade Vilokan den första helt avloppslösa fabriken i Sverige. Det var för Volvo i Floby. Efter det har många fler kommit till och finessen är att varje fabrik kan optimera sin verksamhet utifrån milöjöhänsyn. Genom dialog med det lokala vattenbolaget kan lite eller inget vatten tas in eller släppas ut. Det gäller även att inte rena vattnet mer än nödvändigt för att cirkulera i produktionen. Rening kräver också energi så balans är idealet.

Volvo har varit en pionjär inom svensk industri och internationell fordonstillverkning. Idag ser vi stora delar av den branschen genomgå stora förändringar när det gäller relation till vattenförbrukning och utsläpp. Nissan kan t ex genom regnvattenuppsamling och vattenåtervinning driva sin fabrik i Indien i 130 dagar utan extern tillförsel av vatten. Ford har minskat sin vattenförbrukning med 40% sedan 2015 och siktar på noll vattenuttag till 2050.

Sund konkurrens och innovationskraft kan förändra världen. Industrin har kapitalet, kompetensen och incitamenten för att bidra till global vattensäkerhet.