02

Inga fler utsläpp

Slutna system och avloppsfria anläggningar.

Vilokan skapade den första helt avloppslösa fabriken i Sverige för 30 år sedan. Det har blivit 100-tals till…


Det bästa sättet att skydda världens vatten från utsläpp är att inte släppa ut något alls. Ur ett internationellt perspektiv har Sverige länge varit en föregångare inom vattenrening och miljöteknik. I Sverige har inflytelserika företag som Volvo tagit viktiga ledarroller och visat på möjligheter med nya tänkesätt.

Det var just för Volvo som Vilokan skapade den allra första avloppslösa fabriken i Sverige i mitten av 1990-talet. Det blev startskottet för ett bredare uppvaknande inom verkstadsindustrin och snart var läkemedelsindustrin med på tåget. Även flygindustrin och livsmedelsindustrin var pionjärer. 

Idag har Vilokan skapat fler än 500 avloppsfria anläggningar i drygt 20 länder.

Dessutom pågår ett ständigt förädlingsarbete hos föregångaren Volvo. Reningen och det slutna systemet har medfört en rad övriga förbättringar och effektiviseringar. Bland annat visar det sig att det renade, recirkulerade vattnet förebygger rostproblem och på så sätt ökar livslängden och minskar servicebehovet av maskiner och utrustning.

Att vara ett framsynt företag med hållbarhet i fokus för ofta med sig oväntade fördelar.


Miljön tar skada av den avisningsvätska som sprutas på flygplan före start. Huvudkomponenten glykol kräver oerhört mycket syre för att brytas ned. Det stör naturen, särskilt vattendrag. Dessutom innehåller avrinningsvätskan från flygplanen även kadmium och tungmetaller. Långt ifrån alla flygplatser tar hand om sin använda avisningsvätska. Många låter den rinna rakt ut i naturen.

Ett enda flygplan kan kräva upp emot 1.000 liter glykol så det är en smärre miljökatastrof som inträffar dygnet runt, året om. Men allt fler flygplatser världen över samlar nu upp avisningsvätskan och det är bra. Dock betraktas oftast vätskan som ett problem och många tunga transporter används för att frakta bort den till externa reningsverk. Samtidigt krävs ständigt nya färskvattenmängder att blanda med nyproducerad glykol för att avisa nästa flygplan. En ständig cykel av konsumtion och avfall.

Det finns teknik att undvika allt detta och göra flygplatsen till ett slutet system.

Att samla upp den använda avisningsvätskan och på plats rena vattnet och återvinna de på samma gång värdefulla och miljöfarliga ämnena. Resultatet blir rent vatten och återvunnen glykol som i sin tur kan blandas till ny avisningsvätska som kan samlas upp och renas och bli ny avisningsvätska. Om och om och om igen.

Vilokankoncernen har en hel division dedikerad till dessa lösningar, Vilokan ADF, som idag ansvarar för hanteringen på ett 15-tal flygplatser i norra Europa, USA och Kanada. 

Tekniken finns, lönsamheten är dokumenterad – bara viljan och beslutsamheten att agera krävs.